Amalkan Sifat Lemah-lembut

Daripada Aishah RA katanya sabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya Allah bersifat lemah-lembut dan berlemah-lembut dalam semua perkara.”

(Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

 

Huraian Hadith :

Hadith ini menggalakkan kita bersikap lemah-lembut dan bersantun dalam semua perkara, kerana sikap itu boleh menimbulkan rasa kasih sayang dan bersatu-padu.

 

Sumber :

Kitab Riyadhus Salihin

“Tuntutlah Ilmu”

Daripada Abu Hurairah RA bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah memudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke Syurga”
(Hadith Riwayat Muslim)
Huraian Hadith :
  1. Orang yang menuntut ilmu akan mendapat kemudahan dan pertolongan daripada Allah SWT, dan mendapat ganjaran Syurga di akhirat kelak.
  2. Orang yang berilmu pengetahuan mempunyai kelebihan tertentu kerana ia dapat memberi petunjuk kepada kebaikan dan dapat membezakan yang hak dengan yang batil.
  3. Orang yang menuntut ilmu akan dapat memberi faedah kebaikan pada dirinya, masyarakat dan negara.
Sumber :
Kitab Riyadhus Salihin

Sunat Mendahulukan Anggota Kanan

Daripada Aishah RA katanya, “Bahawa Rasulullah SAW suka mendahulukan anggota kanan dalam semua perkara yang dibuatnya seperti Baginda bersuci, menyikat rambut dan memakai seliparnya.”

(Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

 

Huraian Hadith :

  1. Mendahulukan anggota kanan di dalam semua perbuatan yang baik seperti bersuci, menyikat rambut, memakai selipar dan lain-lain adalah mengikut sunnah Rasulullah SAW.
  2. Bersuci, menyikat rambut, memakai selipar dengan mendahulukan sebelah kanan hukumnya sunat.

 

Sumber :

Kitab Riyadhus Salihin

“Jadilah Orang yang Sentiasa Memberi Kemaafan”

Daripada Aishah RA katanya, “Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya sama ada isteri atau khadam melainkan dia berjuang pada jalan Allah SWT, Baginda juga tidak pernah menuntut bela kerana sesuatu yang menyakiti dirinya terhadap yang melakukannya. Melainkan jika perbuatan itu melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Baginda akan menuntut bela kerana Allah SWT.”

(Hadith Riwayat Muslim)

 

Huraian Hadith :

 

  1. Rasulullah SAW tidak pernah menggunakan kekerasan terhadap sesiapa sahaja khasnya terhadap golongan yang lemah seperti wanita dan khadam.
  2. Baginda SAW tidak pernah menuntut bela terhadap apa-apa kejadian ke atas dirinya, melainkan segala pembelaan itu adalah kerana Allah SWT sahaja.
  3. Umat Islam hendaklah sentiasa berhati-hati di dalam tindakan terhadap sesuatu kecuali di dalam menegakkan agama Allah SWT.
  4. Melalui hadith ini beberapa pengajaran hendaklah di ambil dan di amalkan oleh seseorang di antaranya ialah belas kasihan, berhati-hati, bertimbang-rasa, bersatu-padu dan peka terhadap soal keagamaan.

 

Sumber :

Kitab Riyadhus Salihin